Maka­ron z dojrzewa­jącą szynką i suszo­nymi pomi­do­rami

Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na maka­ron z dojrzewa­jącą szynką i suszonymi pomidorami. Od nie­da­wana zaczę­łam zamiesz­czać na blogu prze­pisy kuli­narne nie tylko dla dzieci, ale i dla doro­słych. Rodzi­cie przy­tło­czeni nadmia­rem obo­wiąz­ków zarówno tych domo­wych, zawo­do­wych jak i rodzi­ciel­skich nie mają czasu na goto­wa­nie. Chcie­liby jed­nak od czasu do czasu zjeść coś smacz­nego nie­ko­niecz­nie prze­zna­czo­nego dla dzieci. Ja cza­sem też łapie się na tym, że moja kuch­nia stała się bar­dziej deli­katna i od czasu do czasu mam ochotę na coś bar­dziej wyra­zi­stego.

maka­ron z dojrzewa­jącą szynką

Dla­tego posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami kolej­nym szyb­kim prze­pi­sem na obiad inspi­ro­wany wło­ską kuch­nią. Maka­ron z dojrzewa­jącą szynką i suszo­nymi pomi­do­rami to danie, któ­rego nie powsty­dziłby się szef kuchni we wło­skiej restau­ra­cji. Danie podob­nie jak zapro­po­no­wany przeze mnie wcze­śniej maka­ron z czosn­kiem i papryczką chili przy­go­to­wuje się mak­sy­mal­nie w 15 minut. Naj­wię­cej czasu zaj­muję nam ugo­to­wa­nie maka­ronu.

Maka­ron z doj­rze­wa­jącą szynką i suszo­nymi pomi­do­rami

Ilość skład­ni­ków w przepisie wystar­czy na dwie por­cję maka­ronu dla dwóch osób doro­słych.

Skład­niki:

 • 10 pomi­dor­ków kok­taj­lo­wych
 • 8 suszo­nych pomi­do­rów z zalewy
 • 4 pla­stry szynki doj­rze­wa­ją­cej. Dobrze spraw­dzi się tu szynka szwar­cwaldzka
 • 1 duży ząbek czosnku
 • pół opa­ko­wa­nie serka mascar­pone (100ml)
 • 250 gram maka­ronu pap­par­delle lub spa­ghetti

Przy­go­to­wa­nie:

 • Maka­ron ugo­tuj według zale­ceń pro­du­centa.
 • W mię­dzy cza­sie przy­go­tuj kre­mowy sos z doj­rze­wa­ją­cej szynki i pomi­dor­ków kok­taj­lo­wych.
 • Na patelni roz­grzej łyżkę oleju z suszo­nych pomi­do­rów.
 • Szynkę pokrój drobno w kawałki i dodaj na patel­nię.
 • Pomi­dorki kok­taj­lowe umyj i prze­krój na pół. Suszone pomi­dory wyj­mij z zalewy i pokrój drobno.
 • Pomi­dorki kok­taj­lowe i suszone pomi­dory dodaj do szynki na patel­nię. Wszystko pod­sma­żaj na śred­nim ogniu około 5 minut. Po 5 minu­tach dodaj prze­ci­śnięty przez pra­skę czo­snek.
 • Pod­sma­żaj wszystko jesz­cze przez dwie minuty i dodaj serek mascar­pone. Mie­szaj dokład­nie, aż serek się roz­pu­ści two­rząc kre­mowy sos.
 • Ugo­to­wany maka­ron dodaj do sosu i dokład­nie wymie­szaj.
 • Pamiętaj! Zostaw sobie tro­chę wody w któ­rej goto­wa­łeś maka­ron, jeśli sos wyda Ci się za gęsty możesz dodać jedną lub dwie łyżki wody

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *